Φορολογικές δηλώσεις 2017: Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες - Μυστικά για ελαφρύτερο εκκαθαριστικό

Αλλαγές σε 14 σημεία έχει το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 που θα κληθούν...
να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μετά το Πάσχα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές αφενός αποτυπώνουν την προνομιακή φορολογική μεταχείριση που θα τύχουν φέτος όλα τα πολιτικά πρόσωπα, μέσω της σημαντικής μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αφετέρου αποκαλύπτουν ότι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και οι οικονομικά ισχυροί πολίτες που καταθέτουν χρήματα για την ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων τα οποία υποστηρίζουν θα «πριμοδοτηθούν» φέτος για τα ποσά αυτά με πρόσθετες εκπτώσεις στη φορολογία εισοδήματος!

Επιπλέον, όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, από τις αλλαγές που επέρχονται στο νέο έντυπο προκύπτει ότι από φέτος οι μόνιμα διαμένοντες σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους έπαψαν να δικαιούνται μειώσεων στη φορολογία εισοδήματος!

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Γ. Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

Πίνακας 1

1 Συνενώθηκαν οι χώροι όπου δηλώνονται η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση επαγγέλματος.

2 Προστέθηκε νέος κωδικός 320, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.

Πίνακας 2

3 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 021-022, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, προκειμένου να δικαιούνται κι αυτοί το αφορολόγητο όριο.

4 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 037-038, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι αυτοί το 2016 από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας θα φορολογηθούν και φέτος αυτοτελώς, όχι όμως στο σύνολό τους με 13% από το πρώτο ευρώ, αλλά με βάση φορολογική κλίμακα, στην οποία ισχύει έμμεσο αφορολόγητο όριο 8.636 – 9.545 ευρώ και συντελεστές φόρου 22%-45%. Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ, ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια θα προκύψουν φοροελαφρύνσεις.

5 Οι κωδικοί 011-012 δεν συμπληρώνονται πλέον από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματός τους. Τα πρόσωπα αυτά ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής, οι βουλευτές, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι γενικοί γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι περιφερειάρχες, οι ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι, οι διοικητές των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΝΠΔΔ. Ο λόγος για τον οποίο επήλθε η μεταβολή αυτή είναι το γεγονός ότι με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν με συντελεστή 8% στο σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων των παραπάνω προσώπων. Ειδικότερα, για τα εισοδήματα έτους 2016 όλων ανεξαιρέτως των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών, προβλέπεται η εφαρμογή μιας νέας ενιαίας κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία προβλέπει τους ακόλουθους συντελεστές:

*0% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος,

*2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ,

*5% για το τμήμα από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

*6,5% για το τμήμα από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

*7,5% για το τμήμα από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

*9% για το τμήμα από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

*10% για το τμήμα εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

6 Οι κωδικοί 011-012 πρέπει να συμπληρωθούν πλέον από βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι οποίοι διαθέτουν ποσά των αποζημιώσεών τους ή των συντάξεών τους στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων, ώστε για τα ποσά αυτά να μη φορολογηθούν!

7 Καταργήθηκαν οι κωδικοί 007-008, τους οποίους συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς εκπτώσεων και απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ίσχυε στα συγκεκριμένα νησιά καταργήθηκε από την 1η-1-2016.

Πίνακας 4

8 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 395-396, στους οποίους δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

9 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 115-116, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση εκτάσεων γης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί το ακαθάριστο εισόδημα από την υπεκμίσθωση εκτάσεων γης.

10 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 117-118, στους οποίους οι υπεκμισθωτές εκτάσεων γης πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των ενοικίων που έχουν καταβάλει, ώστε αυτά να αφαιρεθούν (να εκπέσουν) από τα εισοδήματα που θα δηλώσουν στους κωδικούς 115-116.

Πίνακας 6

11 Στους κωδικούς 661-662 διευκρινίζεται ότι, εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πρέπει να δηλώνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων και λοιπών απασχολουμένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης). Σημειώνεται ότι τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.

12 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 421-422, στους οποίους πρέπει να συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου τα τέλη χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών να χρεωθούν στους ενοικιαστές.

Πίνακας 7

13 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055 – 056. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους το 2016 χρηματοδότησαν (δώρισαν χρήματα σε) πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Κι αυτό διότι το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων εκπίπτει μέχρι τις 20.000 ευρώ εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου που έδωσε τα χρήματα!

14 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057 -058, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει εντός του 2016 υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτής της κατηγορίας η ιδιωτική χρηματοδότηση εκπίπτει, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου που την πραγματοποίησε!

Υποβολή μέχρι τις 15 Ιουλίου, εξόφληση σε 3 διμηνιαίες δόσεις

Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου, οπότε οι φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου 3 μηνών για να υποβάλουν τη δήλωση ενώ ο φόρος θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Και φέτος στα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1, που θα αναρτηθούν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα ΤΑΧISnet, θα είναι προσυμπληρωμένοι όλοι οι κωδικοί που αφορούν στους μισθούς, στις συντάξεις, στους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, στις κατοικίες, στα αυτοκίνητα, στους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά που κατέβαλαν το 2016 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

Τα SOS

Πριν από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω: Οποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία οφείλει να αναγράψει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον δεν αποκτούν καθόλου πραγματικό ή δεν βαρύνονται με τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

2 Εναρξη επιτηδεύματος: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

3 Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα κι εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον έχουν αποκτήσει εισόδημα ή βαρύνονται με τεκμήρια για σπίτια, Ι.Χ. κ.λπ.
tromaktiko

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HOT 415340462124981563

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

DUST AND CREAM

DUST AND CREAM

H ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ !

item