Προσλήψεις με πεντάμηνα σε στρατιωτικά θέρετρα

Σε 55 προσλήψεις θα προχωρήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών θερέτρων μετά και από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης...


Συγκεκριμένα σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου καθορίζονται οι ανάγκες του προσωπικού για τα θέρετρα του ΥΠΕΘΑ /ΓΕΝ (ΘΑΝ/ΝΒΝΕ, ΚΕ ΠΟΡΟΣ, ΝΑΣΚΕ) για διάστημα έως πέντε (5) μήνες Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αμοιβής των εργαζομένων, έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/206. Οι θέσεις που θα καλυφθούν:

Για το ΘΑΝ/ΝΒΝΕ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 6

2. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Τραπεζοκόμοι) 16

3. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστές) 16

4. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών) 8

5. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Εργάτες Λευκαντηρίων-Βαφείων-Πλυντηρίων-Σιδερωτηρίων- Κλιβάνων) 1

6. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Εργάτες Γενικών Εργασιών) 1

ΣΥΝΟΛΟ: 48

Για το θέρετρο ΚΕ ΠΟΡΟΣ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 1

2. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ψυκτικός) 1

3. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ( Τραπεζοκόμοι) 1

4. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστές) 2

ΣΥΝΟΛΟ: 5

Για το θέρετρο ΝΑΣΚΕ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 1 2. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ( Τραπεζοκόμοι) 1

ΣΥΝΟΛΟ: 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HOT 4307298939798927990

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

DUST AND CREAM

DUST AND CREAM

H ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ !

item