Σε εφαρμογή ο Συνήγορος του Φοιτητή - Μάθε τα δικαιώματα σου

Οι φοιτητές εκτός από υποχρεώσεις έχουν και δικαιώματα που πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν. Πολλοί επίσης είναι αυτοί που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πιθανόν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας. Πλέον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές έχει συσταθεί σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας επιτροπή που φέρει την ονομασία “Συνήγορος του Φοιτητή”. Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι ο «Συνήγορος του φοιτητή» δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας, άρα οι όποιες καταγγελίες τους δεν θα εξετάζονται από την επιτροπή αφού δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4009/2011 ο «Συνήγορος του φοιτητή» έχει ως σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. 

Προϊστάμενος της επιτροπής μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ο ορισμός του γίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. 

Ο συνήγορος του φοιτητή: 

  • Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 
  • Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. 
  • Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. 
  • Ο συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. 
  • Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει. 
Με ποιο τρόπο υποβάλλονται οι καταγγελίες
Όπως αναφέρεται και στη σχετική ιστοσελίδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα αιτήματα , οι αναφορές, οι καταγγελίες κ.λπ. υποβάλλονται: 


  • είτε στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinigorosfititi@uoa.gr 
  • είτε ταχυδρομικώς στη δ/νση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο της Μονάδας Υπευθύνων Δράσης με την ένδειξη 
“Συνήγορος του φοιτητή”, Πανεπιστημίου 30, 106 79, Αθήνα 

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στο γραφείο της Μονάδας Υπευθύνων Δράσης που στεγάζεται στην αίθουσα Προπυλαίων του Κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. 

Συνιστούμε στους φοιτητές να επικοινωνήσουν με το «Συνήγορο του φοιτητή» στο τριτοβάθμια ίδρυμα όπου φοιτούν ώστε να ενημερωθούν εκτενέστερα. 

Πάρακάτω θα δείτε τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ όπου λειτουργεί «Συνήγορος του φοιτητή»:foititikanea.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HOT 8555664789591670205

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

DUST AND CREAM

DUST AND CREAM

H ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ !

item